I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMGUSM(2) /f.d. FMvplSM/: Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj (2) /f d Försvarsmaktens värnpliktsmedalj/   Sverige

Instiftad år: 2002 Valör: Silver

PDF
030001-3.jpg
030001-4.jpg
fm2016-14202-1 försvarets grundutbildningsmedalj.pdf
varnplikt.jpg

Ytterligare information:
Jmf FMvplSM(1): Försvarsmaktens värnpliktsmedalj (1) 2002-2010 och retroaktivt fr o m 1901.

Försvarsmakten beslutar att väcka Försvarsmaktens vämpliktsmedalj med det nya
namnet Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj (FMGUSM). Medaljen tilldelas och bärs på försvarsmaktens uniformer i enlighet med för var tid meddelade bestämmelser.
Detta beslut upphäver: Bilaga 3 till HKV skrivelse "Nya bestämmelser för Försvarsmaktens förtjänstmedalj, Försvarsmaktens reservofficersmedalj samt Försvarsmaktens vämpliktsmedalj." (HKV: 2008-02-08, 16991 :61624) och beslutet "Försvarsmaktens värnpliktsmedalj tilldelas inte efter 1juli 2010" (HKV, 2010-06-07, 16991 :59224).

FMvplSM tilldelades vpl efter grundutbildning, om minst 3 månader, med godkänt vitsord (10-5-5) eller som det skrivs senare (nej-5-5).

Instiftad 2002-08-16 och förlänad 2002-2010: dem som gjort värnplikt 1901-2002 och uppfyller kriteriet för utdelandet kan införskaffa medaljen retroaktivt och bära den.


 

Uppladdad: 2010-03-05 10:19:46, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2007-08-03 14:26:50, av: Webmaster.Medaljset med medalj, miniatry och släpspänne

Uppladdad: 2010-01-11 16:48:50, av: Daniel Anderson.
Uppladdad: 2010-03-05 10:44:25, av: PeO Sandberg.reverse

Uppladdad: 2015-01-15 01:22:45, av: Jonas Arnell.Beslut del 2

Uppladdad: 2017-02-27 22:42:15, av: Richard Nyström.Svensk Numismatisk Tidskrift - 2-2004 s. 33

Uppladdad: 2014-04-04 18:38:39, av: Richard Nyström.Damversion

Uppladdad: 2015-01-15 01:22:21, av: Jonas Arnell.Beslut del 1

Uppladdad: 2016-06-03 23:37:25, av: Richard Nyström.Grupp

Uppladdad: 2016-06-07 18:11:51, av: Richard Nyström.Hovmontage/preussisk montage

Kommentarer:
2018-10-18 08:59:11Jonas Arnell
@Simeon Det är intressant att läsa pdf:en kring 2016 års beslut. Tittar man i bestämmelserna, paragraferna, så lägger dessa bara fast en förlängning från tidigare 2003-2010 för medaljen till att omfatta 2003-2011: "Den som frivilligt fullföljde (=avslutade) militär grundutbildning under tiden från l juli 2010 till utgången av 2011 och därmed inte tilldelades FMvplSM får anskaffa FMGUSM på egen bekostnad." Därutöver retroaktivitet med privat anskaffning för godkänd värnplikt 1901-2002.

För dem som avslutat grundutbildning med godkänt resultat 2012-01-01 - 2016-06-10: det står inget om retroaktivitet vare sig när det gäller privat anskaffning eller tilldelning.
2018-07-06 00:17:02Simeon Dahlin
Hur ser det ut när jag gjort gamla grundutbildningen, fortsatt soldatutbildning, 6 månaders missionsutbildning? Är även krigsplacerad och kommer pliktas vid övningar och vid händelse. Faller jag i ramen för att få bära denna medalj eller faller jag mellan stolarna för att jag ej gjort värnplikt eller nya grundutbildningen? Har utöver detta över 7 års anställning och då innehavare av gss medaljerna
2017-03-10 09:41:36Mikael Sundbom
Bestämmelser för Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj

§1
Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj (FMGUSM) är en utmärkelse som
endast tilldelas totalförsvarspliktig eller rekryt som har genomgått militär grundutbildning
och som kan krigsplaceras eller antas som hemvärnsman. Varje enskild
tilldelning ska beslutas av förbandschef.
Utmärkelsens tidigare namn var Försvarsmaktens värnpliktsmedalj (FMvpISM).
Den som tilldelats eller anskaffat FMvplSM ska betraktas inneha FMGUSM.
Den som frivilligt fullföljde militär grundutbildning under tiden från l juli 2010
till utgången av 2011 och därmed inte tilldelades FMvplSM får anskaffa FMGUSM på egen bekostnad.
2017-03-09 22:58:17Jonas Arnell
Finns inte svaret i kommentaren 2016-08-21 nedan och i 3:e pdf:en i listan (under §1)? Som jag läser det får den som genomgått GMU anskaffa medaljen på eget initiativ.
2017-03-09 10:50:16Gustav Öberg
Ni kunniga här på medalj.nu kanske kan svara på min fråga: om man genomfört GMU under tiden medaljen(värnplikten) varit vilande men nu utbildar sig till officer. Har man då hamnat i ett GMU-vakuum på några år som aldrig kommer ha möjlighet till att bära medaljen?
2016-08-21 21:23:14Jacob Johansson
Medaljen har enligt beslut från HKV (FM2016-14202:1) ändrats. Namnet går nu under namnet "Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj" (FMGUSM). Den får nu bäras av de som gjort värnplikt, värnvillighet och ej fick medalj (1 juli 2010 t.o.m. slutet av 2011) samt rekryter som genomgått godkänd grundutbildning ("GU ny", ej GMU).

De som tilldelats eller anskaffat FMvplSM betraktas nu inneha FMGUSM.

Anskaffas på egen bekostnad av de som ej blir tilldelade efter grundutbildningen.
2015-04-29 10:24:53Kristoffer Björkman
ÖB bär släpspännet på bild i dagsaktuella numret av Försvarets Forum.
Se sid 54-55 för en genomgång av alla ÖB:s släpspännen, http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2015/forum_2_2015.pdf .
2014-10-08 10:35:33Peter Norén
Precis så jag tolkat det oxå.
Tack för snabba svar, trots att jag inte vart snabb och kolla det =)
2014-08-25 12:03:38Webmaster
Läser man beslutet om att förklara den vilande (d.v.s. att den inte ska delas ut för GMU). så framgår inget rörande indraget bärandetillstånd. Vilket självklart skulle vara mycket märkligt.
2014-08-25 10:12:36Peder Peterson
Det tror jag inte. Har en medalj en gång fått bärandetillstånd skall det mycket till för att det skall ändras. Särskilt då detta är en officiell medalj instiftad av FM.

Det finns många medaljer som är vilande eller gamla och inte delas ut, men det är inte kopplat till bärandetillståndet som förstås kvarstår.

Jag tror att det rör sig om ett missförstånd då medaljen inte får bäras av de som inte gjort värnplikten utan istället genomfört GMU m.m. och anställs i FM.
2014-08-24 18:17:12Peter Norén
fick höra häromdagen att bara för att medaljen är vilande så är det inte bärandetillstånd på den längre. Någon som kan bringa klarhet i detta?
Tack!
2013-02-01 09:13:59Peder Peterson
Nej, det har du helt rätt i.

Nu däremot framgår av dessa kommentarer att det inte är ett officiellt tecken.

Tanken att det kunde vara en idé att från officiellt försvarsmaktshåll sätta tilläggstecken på medaljbanden kan det däremot finnas visst värde i att marknadsföra, så vi låter det vara kvar ett tag.
2013-01-31 18:08:06Claus K Berntsen
Bör det illustreras ett släpspänne med ett tilläggstecken som inte är godkänt av den som utdelar medaljen? Dessutom borde väl tilläggstecknet vara av silver?