I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KustbevGM: Kustbevakningens förtjänstmedalj   Sverige

Instiftad år: 2013 Valör: Guld

PDF
bakgrund till f-medaljer_2013_anna.pdf

Ytterligare information:
Medaljen skall delas ut till den som utfört förtjänstfulla insatser utöver det vanliga inom sjöräddning och miljöräddningstjänst under svåra förhållanden eller förtjänstfulla insatser som särskilt gagnat Kustbevakningen. Denna gång gick medaljen till personer från Sjöräddningssällskapet och personer från Kustbevakningen.

Det är Kustbevakningens generaldirektör Judith Melin som i samband med Kustbevakningens 25-års jubileum som egen myndighet har beslutat att införa en förtjänstmedalj. Medaljen införs för att uppmärksamma personer som utfört förtjänstfulla insatser utöver det normala inom sjöräddnings- och miljöräddningstjänst under svåra förhållanden eller förtjänstfulla insatser som särskilt gagnat Kustbevakningen.

Medaljceremonin - 9 december 2013 - inleddes med att Judith Melin hälsade välkommen och därefter talade försvarsminister Karin Enström om Kustbevakningens utveckling från 1600-talet då man kallades strandridare genom den intensiva utvecklingen av myndighetens uppdrag från nittonhundratalets mitt och framåt till att nu vara en maritim samverkansmyndighet och en effektiv resurs för Sverige till sjöss.

Därefter delades förtjänstmedaljerna ut under en högtidlig ceremoni där händelserna som lett fram till medaljerna och vilka som fått dem beskrevs.


 

Uppladdad: 2014-01-13 15:05:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-01-02 17:09:32, av: Richard Nyström.Medaljceremoni 9 december 2013. Försvarsminister Karin Enström delade ut medaljerna för första gången.

Uppladdad: 2014-01-02 17:40:24, av: Richard Nyström.
Kommentarer: