I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

R/LoKavKMO: Kungl. Serafimerorden - Serafimersköld   Sverige

Instiftad år: 1748 Valör: Koppar

PDF
zeropdf.pdf

Ytterligare information:
Serafimerskölden färdigställs efter att en Serafimerridare har utnämnts. Det är ett traditionellt attribut till utnämningen. Det är frågan om en målad kopparplåt (50 x 66 cm) avbildande den utnämndes heraldiska vapen (ätt-, familje-, stats-, eller monogramschiffer), vanligen med komplettering upptill av valspråk/devis i vecklad banderoll. Kring vapenskölden är avbildad Serafimerordens kedja/insignier. För damer är det i stället ordensband som är målat såvida inte damen är statschef (drottning eller president).

Se H.M. Konungens serafimersköld som även avbidar de andra kungl. ordenskedjorna utöver Serafimerordens kedja.

V g klicka på ovanstående pdf-fil. Illustrerad artikel "Så skapas en serafimersköld" av Leif Ericsson.

Under den utnämndes återstående livstid hänger skölden i Serafimerordens sal på Kungl. Slottet, där den är monterad bredvid andra riddares/ledamöters serafimersköldar. Ibland kan en redan målad serafimersköld ändras om innehavaren t ex tillträder ett lands tron och därmed får en mer upphöjd ställning.

Den utnämndes namn och titel anges samt dag, månad och årtal för utnämningen. Vid innehavarens död kompletteras skölden med dödsdatum (nederst till höger).

På begravningsdagen skall serafimerringning ske i Riddarholmskyrkan. Detta sker sedan vapenskölden förts i en enkel procession under högvaktseskort från Slottet till kyrkan. Riddarholmskyrkan var fordom kunglig begravningskyrka fram till siste kungen Gustav V (1858-1950).

Serafimerringning är en traditionell klockringning i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Ringningen pågår oavbrutet under en timme mellan klockan 12:00 och 13:00 och sker för en riddare eller ledamot av Serafimerorden.

I kyrkan anbringas skölden bredvid eller ovanpå tidigare hängda sköldar. I praktiken är många sköldar överlappade på grund av platsbrist. Antalet serafimersköldar sedan starten närmar sig 850+ (sedan 1764 då första skölden målades på järnplåt).

Kungafamiljen har en särskild vägg kallad Hagaväggen. Det är de kungligheter som ligger begravda på den kungliga begravningsplatsen på Haga som har sina sköldar här.


 

Uppladdad: 2015-09-02 18:05:07, av: Richard Nyström.H.M. Konungens Serafimersköld,

Uppladdad: 2015-09-02 18:06:00, av: Richard Nyström.Högvakten för den avlidnes vapensköld från Slottet till Riddarholmskyrkan

Uppladdad: 2015-09-02 18:08:29, av: Richard Nyström.Minnesbord - Tysklands fd president Richard von Weizsäcker (1920-2015)

Uppladdad: 2015-09-02 18:09:57, av: Richard Nyström.Konsol med den avlidne riddarens vapensköld

Uppladdad: 2015-09-02 18:10:36, av: Richard Nyström.Parentation av Vice Ordens Kansler

Uppladdad: 2015-09-02 18:11:06, av: Richard Nyström.Vägg med serafimersköldar i kyrkan

Uppladdad: 2015-09-02 18:11:33, av: Richard Nyström.Riddarholmskyrkan på Riddarholmen

Kommentarer: