I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Kon:sGM5: H.M. Konungens medalj i guld av 5:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1813 Valör: Guld
Ytterligare information:
Diameter 24 mm = 5:e storleken.

Utdelad sporadiskt efter 1981 ( 1 gång 1990 och 2 gånger 1991), återupptagen 2015.


 

Uppladdad: 2011-06-12 19:50:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-12 19:50:51, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-06-12 21:37:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-12 21:37:30, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-06-19 18:53:49, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-19 18:54:10, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-06-23 00:38:53, av: Richard Nyström.Karl XV - åtsida

Uppladdad: 2011-06-23 00:39:15, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-23 00:39:34, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-01-25 20:38:29, av: Richard Nyström.Jämförelsebild: 5:e storleken nedtill. Övriga i 12:e och 8:e storlekarna

Uppladdad: 2014-03-23 17:50:42, av: Richard Nyström.Utländsk medaljgrupp I

Uppladdad: 2014-03-23 17:52:38, av: Richard Nyström.Utländsk medaljgrupp II

Uppladdad: 2016-10-20 00:58:02, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-10-20 00:58:21, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-12-08 21:21:28, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-12-08 21:21:40, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-02-13 22:37:07, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-02-13 22:37:29, av: Richard Nyström.Urkund

Uppladdad: 2017-03-15 18:25:23, av: Richard Nyström.Urkund

Uppladdad: 2017-03-23 20:36:56, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-03-23 20:37:12, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-04-03 21:00:38, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-04-03 21:01:03, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-04-24 22:42:56, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-04-24 22:43:15, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-06-13 21:36:57, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-06-13 21:37:21, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-06-13 21:37:40, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-08-30 21:31:35, av: Richard Nyström.Åtsida / frånsida

Uppladdad: 2017-08-30 21:32:57, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-08-30 21:33:08, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-05 23:38:12, av: Richard Nyström.Grupp

Uppladdad: 2019-07-08 11:00:14, av: Richard Nyström.Suddig bild

Uppladdad: 2019-08-16 19:37:31, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-08-16 19:38:37, av: Richard Nyström.Medaljförläning

Kommentarer:
2019-08-27 16:30:09Jonas Arnell
Normalfärgen för Konungens medalj är högblått och omnämns inte i namn eller förkortning, medan "med Serafimerorden band" är en högre värdighet.

Den enda medaljen som ska ha tillnamnet "med högblått band" är den numera icke utdelade av 8:e storleken med högblått band avsett att bäras om halsen. Den förkortas Kon:sGM8mhb och det betyder alltså specifikt halsmedaljen.

Under en period fanns det en 8:a för halsen, samt två 8:or avsedda att bäras på bröstet. Då kallades halsmedaljen "med högblått band" för att särskilja mot bröstmedaljen (som hade samma bandfärg, och inget tillägg "med högblått band").

Dessvärre har det fel som finns här också uppstått på andra ställen: det har felaktigt stått så i Hovkalender m.m.
2019-08-27 16:29:26Jonas Arnell
Normalfärgen för Konungens medalj är högblått och omnämns inte i namn eller förkortning, medan "med Serafimerorden band" är en högre värdighet.

Den enda medaljen som ska ha tillnamnet "med högblått band" är den numera icke utdelade av 8:e storleken med högblått band avsett att bäras om halsen. Den förkortas Kon:sGM8mhb och det betyder alltså specifikt halsmedaljen.

Under en period fanns det en 8:a för halsen, samt två 8:or avsedda att bäras på bröstet. Då kallades halsmedaljen "med högblått band" för att särskilja mot bröstmedaljen (som hade samma bandfärg, och inget tillägg "med högblått band").

Dessvärre har det fel som finns här också uppstått på andra ställen: det har felaktigt stått så i Hovkalender m.m.
2018-11-30 06:18:22Mikael Sundbom
Varför tig du bort din kommentar Richard? Det jag sa är ju bara att denna medalj delades ut 90-91 samt att ingen medalj delades ut 2014. Så att den upphörde från 1980-talet till 2014 är fel.
2018-11-29 17:23:48Mikael Sundbom
Denna medalj uttdelades även 1990 och 1991.
1990 till Intendent Harry Permanto.
1991 till Fru Ann-Marie Burman & Hovsekreterare Astrid Jerstav.

Så att den upphörde mellan 1984 och 2014 är fel. 2014 delades inte denna medalj ut, utan 2015 och framåt.

Se kungahusets hemsida ang medaljförläningar.
2018-11-29 17:09:37Mikael Sundbom
Senaste utdelningen av denna medalj var 2018till:
Herr Tore Blom
Författare Lena Sewall
Kulturjournalist Kerstin Wixe
2016-01-28 01:13:02Claus K Berntsen
Utdelad så sent som 2016: http://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/ordnarochmedaljer/medaljer/medaljer/sokmedalj.4.30963a1811be3fda3ab800012080.html?medaljar=2016&medaljtyp=0&medaljnamn=