I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SDRGM: Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbunds medalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1945 Valör: Guld
Ytterligare information:
Hovprotokollet 25/45.

Oval medalj. Tillverkare: C.C. Sporrong & CO., Stockholm.

Den 20 maj 1893 höll Karlskrona Allmänna Djurskyddsförening sitt första styrelsemöte. På mötet tog Ernst Wadstein upp sin önskan om att alla djurskyddsföreningar i Sverige borde gå ihop till ett gemensamt förbund för att få större genomslagskraft. Den 4 juni 1897 bildades De Svenska Djurskyddsföreningarnas Centralförbund (SDC). Det var startskottet för riksorganisationens arbete som har pågått i över 100 år.

Namnbyten
Riksorganisationen har bytt namn två gånger. Först bytte man 1939 från Svenska Djurskyddsföreningarnas Centralförbund till Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund. Den 1 mars 2004 bytte organisationen namn från Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund till Svenska Djurskyddsföreningen (SD) som det heter idag.

Konstnär: G. Carell (Gustav V); L. Holmgren (Gustav VI Adolf och Carl XVI Gustaf).


 

Uppladdad: 2011-06-24 18:17:05, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterat exemplar

Uppladdad: 2011-06-24 18:17:40, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-06-13 11:20:17, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-06-13 11:20:37, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-09-29 23:54:35, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - åtsidor

Uppladdad: 2017-10-03 20:06:42, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-10-03 20:06:58, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-10-03 20:07:19, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-11-23 18:28:26, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-10-13 22:33:10, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-10-13 22:33:28, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-10-13 22:33:53, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-07-11 13:03:18, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: