I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

NTFGM: Nationalföreningens för trafiksäkerhetens främjande förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1951 Valör: Guld

PDF
ntf_besta-mmelser-utma-rkelser.pdf

Ytterligare information:
Medaljen präglas i åttonde storleken i förgyllt silver. Åtsidan är försedd med H M Konungens bild jämte omskriften ”Carl XVI Gustaf. Sveriges Konung”. Frånsidan upptager omskriften ”Ansvar, Omdöme, Hänsyn” och på det fria utrymmet i medaljens mitt texten ”Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande”. Medaljen är försedd med kunglig krona av fastställd modell och bärs på vänstra sidan av bröstet i vattrat, gult band med 6 mm breda, röda kantränder.


 

Uppladdad: 2013-04-27 20:09:02, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-01-23 20:33:49, av: Richard Nyström.Åtsida - verktygsmaterial

Uppladdad: 2014-01-23 20:34:07, av: Richard Nyström.Frånsida - verktygsmaterial

Uppladdad: 2014-01-23 20:34:21, av: Richard Nyström.Frånsida - verktygsmaterial

Uppladdad: 2017-12-14 21:55:14, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-12-14 21:55:54, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-12-14 21:56:24, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-12-14 22:25:31, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-12-14 22:26:05, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Kommentarer: