I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HKVSM: Högkvarterets silverförtjänstmedalj   Sverige

Instiftad år: 2010 Valör: Silver
Ytterligare information:
Bakgrund
HKV AVD hemställer efter utgivande av HKV direktiv 24/10, 2010-10-15 om bärandetillstånd för HKV förtjänstmedalj i guld och silver.

Bedömning
Organisationsenhet får instifta förtjänstmedalj i valörerna guld och silver. Utformning beslutas i samråd mellan organisationsenheten, HKV PROD FÖRB och SFHM (Försvarets traditionsnämnd).

Utformningen av medaljens åt- och frånsida följer Försvarsmaktens traditioner. Efter samråd med Försvarets traditionsnämnd och HKV AVD har ett medaljband i gult med breda blå kanter och en blå rand på mitten funnits vara lämpligast.

Medaljband för HKV förtjänstmedalj:

Medaljen är rund och utförs i valörerna guld och silver i åttonde storleken.
• Medaljens åtsida visar Högkvarterets heraldiska vapen åtföljt av texten ”Högkvarteret” ovanför
• Medaljens frånsida är försedd med lagerkrans och avsedd för ingravering av innehavarens för- och efternamn samt årtal för utdelning/medalj-nummer i löpande följd

Medaljerna får kortbenämningarna: HKVGFM (HKV guldförtjänstmedalj) respektive HKVSFM (HKV silverförtjänstmedalj).

Beslut
PROD FÖRB beslutar att medge bärandetillstånd för Högkvarterets förtjänstmedalj i guld och silver på Försvarsmaktens uniformer enligt för var tid gällande bestämmelser. Medaljband utförs enligt ovan nämnd bedömning. Referensexemplar överlämnas till SFHM genom HKV försorg. Kostnader för anskaffning bestrids av HKV och anskaffning sker genom FMLOG TryckE ToD, STOCKHOLM.

Beslut i detta ärende har fattats av överstelöjtnant Olle Strid. I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit kapten Patrik Laestadius, PROD FÖRB, tillika föredragande.


 

Uppladdad: 2016-01-15 01:15:36, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-01-15 01:16:04, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-04-20 22:38:12, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2015-12-08 18:43:51, av: Richard Nyström.Medaljset och inramat diplom

Kommentarer:
2016-01-15 01:16:54Richard Nyström
Tack till Martin Waern för hjälp med bilderna!
2015-09-22 10:53:41Mikael Sundbom
Borde inte namnet vara Högkvarterets Förtjänt medalj i Silver och inte Silverförtjänstmedalj?
2010-12-10 10:56:40Webmaster
De två första medaljerna delades ut av C HKV idag. Medaljörerna var en utav HKVs idrottsofficerare samt HKVs fastighetsansvarige.
2010-11-10 20:12:43Mattias Hantoft
Lista gärna statuter för medaljen också.