I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

VFördMSM: Västra fördelningens (3.förd) minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 1997 Valör: Silver
Ytterligare information:
3.Förd. 8:e storleken.


 

Uppladdad: 2012-12-09 19:02:47, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: