I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

NfördMSM: Norra arméfördelningens (6.förd) minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 2000 Valör: Silver
Ytterligare information:
Norra arméfördelningen, 6.förd
Medaljen är rund. Vapenskölden lagd över två korslagda kommandostavar och krönt med en kunglig krona. I skölden ett lodjurshuvud.
Inskription: Norra arméfördelningen 1937-2000.
Inskription på frånsidan: Minnesmedalj.


 

Uppladdad: 2010-03-22 18:05:07, av: PeO Sandberg.foto: Armémuseum

Uppladdad: 2014-04-07 02:49:10, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: