I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

ÖfördMM: Östra arméfördelningens (4.förd) minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 2000 Valör: Silver
Ytterligare information:
Östra arméfördelningen, 4. förd

Medaljen är rund. Vapenskölden lagd över två korsade marskalkstavar samt krönt med en kunglig krona. Skölden delad med en vågskura. I det övre fältet en uppstigande grip.
Inskription: Östra arméfördelningen. Semper primum.
Inskription på frånsidan: Minnesmedalj.


 

Uppladdad: 2010-03-22 17:51:08, av: PeO Sandberg.foto: Armémuseum

Kommentarer: