Fritextsök medalj:

 

UpplregSM: Kungl. Upplands regementes (I 8) förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1934 Valör: Silver
Ytterligare information:
Diameter 33 mm. Kungl. Upplands regementes (I 8) förtjänstmedalj.

En jetongversion förefaller inte vara gjord i silver utan av annan metall.

Instiftad 1934. Utdelas ej efter 1957.


 

Uppladdad: 2009-12-20 13:16:49, av: .



Kungl Uppl reg (I 8) SM

Uppladdad: 2009-12-20 13:17:22, av: .



Kungl Uppl reg (I 8) SM (frånsida)

Uppladdad: 2013-03-23 01:11:12, av: Richard Nyström.



Åtsida

Uppladdad: 2013-03-23 01:11:32, av: Richard Nyström.



Frånsida

Uppladdad: 2018-02-08 22:33:40, av: Richard Nyström.



Åtsida - jetongversion

Uppladdad: 2018-02-08 22:34:15, av: Richard Nyström.



Frånsida - jetongversion

Kommentarer: