I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

UpplregGM: Kungl. Upplands regementes (I 8) förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1934 Valör: Guld
Ytterligare information:
Diameter 33 mm. Kungl. Upplands regementes (I 8) förtjänstmedalj.

Instiftad 1934. Utdelas ej efter 1957.


 

Uppladdad: 2014-07-29 00:31:42, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-07-29 00:32:01, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-07-29 00:32:17, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-07-29 00:32:31, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-06-10 22:28:54, av: Richard Nyström.Åtsida - avslag i brons

Uppladdad: 2014-06-10 22:29:25, av: Richard Nyström.Frånsida - avslag i brons

Kommentarer: