I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

UpplregMBM: Upplands regementes (S 1) minnesmedalj i brons   Sverige

Instiftad år: 2007 Valör: Brons
Ytterligare information:
1) Namnet har varit enligt följande:

Upplands regemente (S 1) 1974-2006,
Kungl. Upplands signalregemente (S 1) 1957-1974,
Kungl. Signalregementet (S 1) 1937-1957,
Kungl. Fälttelegrafkåren (Ing 3) 1902-1937.

Kungl. Signalregementet och Kungl. Fälttelegrafkåren hade en helt annan medalj vilken inte utdelats sedan 1950-talet.

2) Någon minnesmedalj för Upplands regemente (S 1) finns inte. Enbart en förtjänstmedalj vilken utdelades enligt i S1 RegI/ArbO fastställda kriterier sista gången vid avslutningsceremonin för S 1 i januari 2007. Den utdelas inte därefter.


 

Uppladdad: 2007-08-28 13:25:15, av: Peder Peterson.
Uppladdad: 2014-04-04 17:55:27, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2014-08-11 22:32:04, av: Richard Nyström.Grupp

Kommentarer:
2015-07-06 17:00:16.
Redaktionen borde fortfarande byta namn på denna:

Medaljen heter "Upplands regementes (S 1) minnesmedalj i brons (UpplregMBM)" och utdelades i samband med ceremoni vid övergång till Ledningsregementet (LedR) i januari 2007.

Förtjänstmedalj för Upplands regemente (S 1) finns i guld och silver, se förtjänstmedaljer.

Varken minnesmedaljen i brons eller förtjänstmedaljen i guld och silver utdelas längre.
2014-06-10 21:30:08;
Redaktionen borde byta namn på denna, se nedan, Signalregementet (S 1) fanns åren 1937-1957. Text enligt nedan borde läggas in för medaljen. Övriga kommentarer föreslås tas bort.


Medaljen heter "Upplands regementes (S 1) minnesmedalj i brons (UpplregMBM)" och utdelades senast i samband med ceremoni vid övergång till Ledningsregementet (LedR) i januari 2007.

Förtjänstmedalj för Upplands regemente (S 1) finns i guld och silver, se förtjänstmedaljer.

Varken minnesmedaljen i brons eller förtjänstmedaljen i guld och silver utdelas längre.
2014-03-06 21:21:03.
Redaktionen borde byta namn på denna, se nedan, Signalregementet (S 1) fanns åren 1937-1957. Text enligt nedan borde läggas in för medaljen. Övriga kommentarer föreslås tas bort.


Medaljen heter "Upplands regementes (S 1) minnesmedalj i brons (UpplregMBM)" och utdelades i samband med ceremoni vid övergång till Ledningsregementet (LedR) i januari 2007.

Förtjänstmedalj för Upplands regemente (S 1) finns i guld och silver, se förtjänstmedaljer.

Varken minnesmedaljen i brons eller förtjänstmedaljen i guld och silver utdelas längre.
2013-10-24 23:34:45.
Medaljen heter "Upplands regementes (S 1) minnesmedalj i brons (UpplregMBM)" och utdelades i samband med ceremoni vid övergång till Ledningsregementet (LedR) i januari 2007.

Förtjänstmedalj för Upplands regemente (S 1) finns i guld och silver, se förtjänstmedaljer.

Varken minnesmedaljen i brons eller förtjänstmedaljen i guld och silver utdelas längre.
2013-08-16 21:10:36.
Medaljen heter "Upplands regementes (S 1) minnesmedalj i brons (UpplregMBM)" och utdelades i samband med ceremoni vid övergång till Ledningsregementet (LedR) i januari 2007.

Förtjänstmedalj för Upplands regemente (S 1) finns i guld och silver, se förtjänstmedaljer.

Varken minnesmedaljen i brons eller förtjänstmedaljen i guld och silver utdelas längre.
2009-12-20 20:06:41
1) Namnet har varit enligt följande:

Upplands regemente (S 1) 1974-2006,
Kungl. Upplands signalregemente (S 1) 1957-1974,
Kungl. Signalregementet (S 1) 1937-1957,
Kungl. Fälttelegrafkåren (Ing 3) 1902-1937.

Kungl. Signalregementet och Kungl. Fälttelegrafkåren hade en helt annan medalj vilken inte utdelats sedan 1950-talet.

2) Någon minnesmedalj för Upplands regemente (S 1) finns inte. Enbart en förtjänstmedalj vilken utdelades enligt i S1 RegI/ArbO fastställda kriterier sista gången vid avslutningsceremonin för S 1 i januari 2007. Den utdelas inte därefter.
2009-01-20 12:24:55Peder Peterson
Visst finns den, men frågan är om den formellt heter Upplands regementes minnesmedalj eller Signalregementets minnesmedalj.
2009-01-19 23:38:38

Minnesmedalj för f.d. Upplands regemente (S 1) finns ej instiftad, se förtjänstmedalj.