I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

UpplregGM: Upplands regementes (S 1) förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 2000 Valör: Guld
Ytterligare information:
Produktion: Svenska Medaljgillet, senare Svenska Medalj AB, Eskilstuna.


 

Uppladdad: 2009-01-19 23:22:09, av: .UpplRegGM

Uppladdad: 2016-06-05 17:00:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-06-05 17:00:26, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2013-08-16 21:18:39.
Upplands regementes (S 1) förtjänstmedalj finns instiftad i guld (UpplregGM) och silver (UpplregSM).

I brons finns Upplands regementes (S 1) minnesmedalj i brons (UpplregMBM), se minnesmedaljer.

Medaljerna utdelas inte efter att S 1 upphörde årsskiftet 2006/2007.


Tidigare (före år 2000) har medaljer i större format utdelats, dessa har inte bärandetillstånd.
2011-11-14 20:41:01,
Det är den mindre medaljen som har bärandetillstånd till uniform.

Den större medaljen delades ut tidigare på regementet som förtjänstmedalj (före år 2000) men har inte bärandetillstånd i den storleken.
2011-11-14 09:04:00Richard Nyström
Den här medaljen (bild 2) är dubbelt så stor. Det finns två årgångar på denna medalj. Undrar vilken som är vilken?