I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

UpplregSM: Upplands regementes (S 1) förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 2000 Valör: Silver
Ytterligare information:
Band: kluvet i rött och guld med tandade kanter i motsatta färger.


 

Uppladdad: 2010-03-08 19:31:38, av: PeO Sandberg.miniatyr

Uppladdad: 2013-07-21 16:37:07, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer:
2013-08-16 21:19:37.
Upplands regementes (S 1) förtjänstmedalj finns instiftad i guld (UpplregGM) och silver (UpplregSM).

I brons finns Upplands regementes (S 1) minnesmedalj i brons (UpplregMBM), se minnesmedaljer.

Medaljerna utdelas inte efter att S 1 upphörde årsskiftet 2006/2007.


Tidigare (före år 2000) har medaljer i större format utdelats, dessa har inte bärandetillstånd.