I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SveaartregSM: Kungl. Svea artilleriregementes (A 1) förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1943 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medaljen är av 8:e storleken.
Band kluvet i blått, rött och blått.


 

Uppladdad: 2015-01-04 20:00:00, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-01-04 20:00:17, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-01-10 22:04:15, av: Richard Nyström.Åtsida - jetong ca 44 mm

Uppladdad: 2018-01-10 22:04:43, av: Richard Nyström.Frånsida - jetong ca 44 mm

Kommentarer: