I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SödfoGM: Södermanlands Regemente/Försvarsområde (P 10) förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1990 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medaljen är av 8:e storleken.
Två versioner förekommer. 1) "Regemente"; 2) "Försvarsområde".
Band: gult med tre jämt fördelade svarta ränder.

Denna medalj finns även i en annan version= Södermanlands försvarsområdes förtjänstmedalj P10 (se bild nedan). Bandfärgen kan ev vara samma som Södermanlands Regementes (P10) förtjänstmedalj i guld - ej konfirmerat. Diameter 33 mm, 16,91 g.


 

Uppladdad: 2012-12-16 22:38:34, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-05-13 22:49:58, av: Richard Nyström.Åtsida - Fo-medaljen

Uppladdad: 2014-05-13 22:50:21, av: Richard Nyström.Frånsida - Fo-medaljen

Uppladdad: 2015-02-02 21:59:33, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-02-02 22:00:04, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-02-02 22:00:23, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer: