I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

UpplVästmlfoMSM: Uppland-Västmanlands försvarsområdes (Fo 47/48) minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 2000 Valör: Silver
Information saknas. Har du information, lämna gärna en kommentar!


 

Uppladdad: 2007-09-19 14:55:06, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2012-12-03 08:53:15, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: