I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SkyddCSM: Totalförsvarets Skyddscentrums förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 2012 Valör: Silver
Ytterligare information:
Produktion: Svenska Medalj AB i Eskilstuna.

Totalförsvarets skyddscentrum

Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot CBRN-händelser – Kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära händelser.
SkyddC upprätthåller nationell och internationell beredskap samt ansvarar för produktion av specifika CBRN-förband. SkyddC utvecklar också CBRN-materiel och metoder.

Vid CBRN-skolan utbildas och övas personal och enheter inom Försvarsmakten och krisberedskapsområdet.

(RN)


 

Uppladdad: 2012-11-26 14:06:58, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-11-26 14:07:16, av: Richard Nyström.Miniatyr

Uppladdad: 2012-11-26 14:09:29, av: Richard Nyström.Vapen

Kommentarer: