I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

UhregSMSM: Södra underhållsregementets (UhregS) minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 2001 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medaljen instiftades i samband med Södra underhållsregementets nedläggning 2001 på förslag av undertecknad som dessutom utformade medaljen och bandet.

Bandets färger symboliserar många saker, bl.a. Blått/vitt - Trängen
Rött/gult - Skåne
Lila - Tekniska officerare
Rött - Intendenter
Svart/gult - Stödet till pansarförbanden

Tilläggstecknet (Göta lejon) - Götaland

övlt Jerker Westdahl
(dåvarande stabsofficer vid UhregS)


 

Uppladdad: 2012-11-08 23:57:55, av: Ulf Möller.
Uppladdad: 2012-11-08 23:58:20, av: Ulf Möller.
Uppladdad: 2012-11-08 23:58:34, av: Ulf Möller.
Uppladdad: 2012-11-08 23:58:45, av: Ulf Möller.
Uppladdad: 2012-11-08 23:58:55, av: Ulf Möller.
Uppladdad: 2014-11-25 23:51:40, av: Richard Nyström.Åtsida - dam

Uppladdad: 2014-11-25 23:52:07, av: Richard Nyström.Åtsida - dam miniatyr

Uppladdad: 2014-11-25 23:52:34, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2014-11-25 23:52:54, av: Richard Nyström.Släpspänne

Kommentarer:
2008-09-02 21:00:49Jerker Westdahl
Medaljen instiftades i samband med Södra underhållsregementets nedläggning 2001 på förslag av undertecknad som dessutom utformade medaljen och bandet.

Bandets färger symboliserar många saker, bl.a. Blått/vitt - Trängen
Rött/gult - Skåne
Lila - Tekniska officerare
Rött - Intendenter
Svart/gult - Stödet till pansarförbanden

Tilläggstecknet (Göta lejon) - Götaland

övlt Jerker Westdahl
(dåvarande stabsofficer vid UhregS)