I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FHSMSM: Försvarshögskolans (FHS) minnesmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 2008 Valör: Silver
Ytterligare information:
Försvarshögskolan har funnits i sin nuvarande form sedan 1997. Försvarshögskolans rötter går dock att spåra ända till Artilleriläroverket Marieberg i Stockholm som fanns redan på 1800-talet. Dagens Försvarshögskola utgör det senaste utvecklingssteget på en lång militär utbildningstradition.

Försvarshögskolans uppgift är att bidra till nationell och internationell säkerhet genom forskning och utbildning. Forskningen bedrivs inom delvis unika kunskapsområden och sprids därefter vidare till övriga samhället och även utanför Sveriges gränser.

Försvarshögskolan utbildar militära och civila ledare, nationellt och internationellt, vilket bidrar till att hantera dagens och morgondagens krissituationer och säkerhetsproblem.

Utbildningarna på Försvarshögskolan ges inte av någon annan högskola i Sverige, av det enkla skälet att kunskapen inte finns någon annanstans. Det är ingen slump att lärare och professorer från Försvarshögskolan ofta syns i media som experter i samhällsdebatten.

Den 1 januari 2008 inrättades Försvarshögskolan som statlig högskola. Det innebar att högskolan öppnar upp för fler - militära såväl som civila - att ta del av utbildningarna.


 

Uppladdad: 2013-02-04 16:52:50, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-04 16:53:03, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-02-04 16:53:20, av: Richard Nyström.Medaljset

Kommentarer: