I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

LapplbrigMSM: Lapplandsbrigadens (NB 20) minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 1997 Valör: Silver
Ytterligare information:
Lapplandsbrigaden, NB 20
Framtagen maa riksdagens beslut 1996-12-13 om nedläggningen under 1997.
Minnesmedaljen tildelas samtlig personal som 1996-12-13 var tillsvidareplacerade vid Lapplandsbrigaden. Härutöver har ett exemplar tilldelats och bärs av befattningshavaren "Chefen för Norrbottens regemente och Norrbottensbrigaden" som är traditionsbärare för Lapplandsbrigaden. Medaljen medföljer alltså i detta fall befattningen "fältförbandschefen"

Medaljen är i 8:e storleken och tillverkad i silver med medaljband i rött, vitt och rött och får bäras enligt HKV beslut (1997-02-06) HKV 16991:61838 )
Utöver medalj bifogades släpspänne , miniatyrmedalj samt en liten Vildmannanål (slipsnål)


 

Uppladdad: 2010-02-06 18:09:01, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2010-03-22 19:11:12, av: PeO Sandberg.foto: Armémuseum

Uppladdad: 2011-02-13 22:25:03, av: Peter Sedin.
Uppladdad: 2011-02-13 22:25:15, av: Peter Sedin.
Uppladdad: 2011-02-13 22:26:56, av: Peter Sedin.
Uppladdad: 2014-04-04 18:42:30, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-01-19 23:03:22, av: Bengt Furuwidh.LapplbrigMSM med släpspänne och miniatyr.

Kommentarer: