I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HallregbrigMSM: Hallands regementes (I16) och Hallandsbrigadens (IB16) minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 2000 Valör: Silver
Ytterligare information:
Hallands regemente, I 16 och I 16/Fo 31, var ett svenskt infanteriförband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren 1624 och 2000. Förbandet var förlagt inom Halmstads garnison i Hallands län.

Hallandsbrigaden & Västkustbrigaden
Hallandsbrigaden (IB 16) bildades 1949 genom att fältregementet Hallands regemente (I 16) omorganiserades till brigad. Brigaden kom att bli Hallands regementes sekundära brigad och kom endast att organiseras efter förbandstypen IB 49 innan den avvecklades 1958 i samband med försvarsbeslutet 1958.
Västkustbrigaden (IB 46) bildades 1949 genom att fältregementet Varbergs regemente (I 46) omorganiserades till brigad. Brigaden kom att bli Hallands regementes huvudbrigad och kom att organiseras efter förbandstyperna IB 49, IB 59, IB 66 och IB 77 och delvis IB 2000. 1963 övertogs namnet Hallandsbrigaden från sin avvecklade systerbrigad. 1994 kom Hallandsbrigaden (IB 46) att avskiljas från regementet och blev från 1 juli samma år ett kaderorganiserat krigsförband inom Södra militärområdet (Milo S), med den nya beteckningen IB 16. Brigaden avvecklades den 30 juni 2000 i samband med försvarsbeslutet 2000.


 

Uppladdad: 2010-03-28 03:17:22, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2014-08-11 23:36:42, av: Richard Nyström.Grupp

Kommentarer: