I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SLMSM: 1) Kungl. Svea Livgardes 400-åriga jubileumsmedalj (I 1, I 1/Fo 44) 2) medalj år 1985; samt 3) nedläggningsmedalj år 2000   Sverige

Instiftad år: 1921 Valör: Silver
Ytterligare information:
Tre medaljer varav två jetonger. Endast 1) har varit bärbart.

1) Oval medalj i silver/brons år 1921. Medaljen förekommer även som jetong i silver och brons. Storlek ca 9:e storleken / ca 35 mm i diameter.

2) 3) Oval medalj i brons år 1985.

3) Oval medalj i silver år 2000 Medaljen togs fram till personalen vid Svea Livgardes och Livgardesbrigadens nedläggning år 2000 efter ett försvarsbeslut. åtsida som 1) ovan. På medaljens frånsida gravyr ""Svea Livgarde Livgardesbrigaden 20 30/6 00". Medaljen ca 40 mm hög, 35 mm bred på mitten och 3 mm tjock.
---

Svea livgarde, I 1 I 1/Fo 44 var ett svenskt infanteriförband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren 1521 och 2000. Förbandet var förlagt inom Stockholms garnison i Stockholm och tillhörde fram till och med 1974 Kungl. Maj:ts Liv- och Hustrupper.

Svea livgarde har anor från den livvakt om 16 man som dalkarlarna avdelade till Gustav Vasa i januari 1521. 23 april 1521 utsågs på nytt en livvakt till Gustav Eriksson, denna gång om endast fyra man, men i slutet av 1521 utökades livvakten till 18 man. Från och med 1523 utökades livvakten och kallades för Kungliga Drabantkåren. Samtidigt blev tyskarna allt fler inom kåren. I den äldsta bevarade förteckningen över drabantkårens medlemmar från 1527 omfattade den 23 knektar, av vilka 15 var tyskar.[2]Musikerna var redan tidigt 8 ordinarie, trumslagare och pipare oräknade.

Motto: Possunt nec posse videntur ("De gör det som syns vara omöjligt")

Kända slag och krig:
Befrielsekriget 1521
Rhen 1631
Lützen 1632
Warszawa 1656
Tåget över Bält 1658
Halmstad 1676
Lund 1676
Landskrona 1677
Narva 1700
Düna 1701
Kliszów 1702
Holowczyn 1708
Svensksund 1790

Marscher:
"Kungl. Svea Livgardes Marsch" (W. Körner)
"Kungl. Svea Livgardes Defileringsmarsch" (I. Gustavsson)
"Kungl. Svea Livgardes Gamla Marsch, Inspektionsmarsch" (okänd) 

Uppladdad: 2016-10-20 23:11:24, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-10-20 23:11:46, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-10-20 23:19:58, av: Richard Nyström.Åtsida - jetongversion i brons

Uppladdad: 2016-10-20 23:20:24, av: Richard Nyström.Frånsida - jetongversion i brons

Uppladdad: 2016-10-20 23:36:46, av: Richard Nyström.Åtsida - jetong i brons 1985

Uppladdad: 2016-10-20 23:37:15, av: Richard Nyström.Frånsida - jetong i brons 1985

Uppladdad: 2016-10-20 23:38:14, av: Richard Nyström.Originalfodral - jetong i brons 1985

Uppladdad: 2016-10-20 23:40:44, av: Richard Nyström.Åtsida - nedläggningsmedalj år 2000 (jetong)

Uppladdad: 2016-10-20 23:41:18, av: Richard Nyström.Frånsida - nedläggningsmedalj år 2000 (jetong)

Uppladdad: 2016-12-10 16:26:51, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-12-10 16:27:12, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-04-06 20:00:00, av: Richard Nyström.Åtsida - äldre medaljen som jetong

Uppladdad: 2017-04-06 20:00:01, av: Richard Nyström.Åtsida - äldre medaljen som jetong

Uppladdad: 2017-04-06 20:00:29, av: Richard Nyström.Frånsida - äldre medaljen som jetong

Uppladdad: 2017-07-08 21:31:25, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-07-08 21:31:41, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-07-08 21:31:55, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-07-08 21:32:07, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-12-31 22:54:30, av: Richard Nyström.
Kommentarer: