I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

VästmanlfoMSM: Västmanlands regementes (Fo 48) minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 2005 Valör: Silver
Ytterligare information:
BAKGRUND (V g se även bifogade pdf).

Efter beslutet att lägga ner Västmanlands Regemente med Fo-stab mm 2004. Dock levde man kvar fast nu som en "filial" under Ledningsregementets utbildningsgrupp i Enköping.
Fattade MD Hemvärnsrådet beslut om att söka tillstånd av protokollet att instifta en minnesmedalj 22 mars 2005.

Den togs fram i 50 exemplar för att tilldelas de som tillhört Hv-rådet vid Västmanlandgruppen under den tid den verkade. Se bifogad fil Medaljgruppsmöte 20071105.

Det gick några år efter nedläggningen till den högtidliga utdelningen 15 december 2007 den skedde för övrigt i församlingshemmet S:t Olovsgården intill Köpings kyrka efter genomförd julvesper.

Anledningen var att det tog tid att besluta utformningen och beställa stansarna och att få fram de 15000 kronor de kostade.

Som förslag till medaljens framsida var ett foto jag (Karl-Gunnar Astlid) tagit 22 mars 2005, det gillades och blev fastställt.

Förlagan var en kopparsköld som satt i trapphuset vid dåvarande Regementet och Fo-myndigheten på Regementsgatan 91 i Västerås.

Kopparskölden hade tidigare tillhört Västmanlands Infanteri Regemente I18 som lades ner 1927 (återuppstod 1994 och verkade till 2004).

--------------------

Överenskommelse angående medalj för Västmanlans Hemvärn

På grund av chefens uttryckliga vilja att ej behandla medaljfrågan på
odinarie grupprådets möte 2005-03-22 har följande överenskommelse

träffats:

En speciell medalj, instiftad av Hemvärnsrådet i Västmanland, beslutades framtas.

Christer Jakobsson uppdrogs att författa ansökan om en medalj.

Kostnaden, som beräknas uppgå till ca 15 000 kr, skall bestridas av de 3 nuvarande bataljonerna ( 481, 482, 483 ).


 

Uppladdad: 2014-01-25 17:40:34, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-01-25 17:40:52, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-01-25 17:44:57, av: Richard Nyström.Förlaga till medaljen efter foto taget av Karl-Gunnar Astlid 2005, en kopparsköld som satt i trapphuset vid dåvarande Regementet och Fo-myndigheten på Regementsgatan 91 i Västerås.

Kommentarer:
2014-01-25 17:46:14Richard Nyström
Tack till Karl-Gunnar Astlid!