I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

VärmlregidrGM: Kungl. Värmlands Regementes (I 2) idrottsbelöningsmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1941 Valör: Guld
Ytterligare information:
"FÖR IDROTTSPRESTATION".

1941/1994-2000. Diameter 31 mm. Två olika fransidesvarianter med krans har identifierats.
Jmf Braunstein (2007) s. 126, idrottsmedalj med bärandetillstånd.
Idrottsmedaljerna för regementet har samma färg som belöningsmedaljen men med omkastade färger (Jmf VärmlregSM: Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj).
Enl. Braunstein skall medaljen vara i guld.


 

Uppladdad: 2014-09-08 20:14:19, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-09-08 20:14:38, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-10-09 23:11:15, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: