I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

VärmlregGFt: Värmlands regementes förtjänsttecken i guld   Sverige

Instiftad år: 1994 Valör: Guld
Information saknas. Har du information, lämna gärna en kommentar!


 

Kommentarer: