I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KronobregGM: Kronobergs regementes (I 11/Fo 16) hedersmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1971 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medaljen är av 8:e storleken, diameter 33 mm. Konstnär: Erik Örnsäter.
Band: kluvet i gult, rött och gult.


 

Uppladdad: 2015-01-18 00:24:58, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-12-02 19:00:24, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-02-09 23:43:06, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2015-02-09 23:43:25, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2018-02-05 22:01:57, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-02-05 22:02:22, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-01-18 00:21:14, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: