I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

VärmlregidrBM: Kungl. Värmlands Regementes (I 2) idrottsbelöningsmedalj i brons   Sverige

Instiftad år: 1941 Valör: Brons
Ytterligare information:
"FÖR IDROTTSPRESTATION".

1941/1994-2000. Diameter 31 mm. Två olika fransidesvarianter med krans har identifierats.
Jmf Braunstein (2007) s. 126, idrottsmedalj med bärandetillstånd.
Idrottsmedaljerna för regementet har samma färg som belöningsmedaljen men med omkastade färger (Jmf VärmlregSM: Kungl. Värmlands Regementes (dåv. I 22) belöningsmedalj).
Enl. Braunstein skall medaljen vara i guld, men medaljen finns även i bsilver och brons.

Det förekommer minst två olika bandvarianter (silvermedaljen): 1) lodrätt gul/svart tvådelat fält; och, 2) gult band med svart centrerat fält (bild).


 

Uppladdad: 2014-10-03 19:14:14, av: Richard Nyström.



Åtsida

Uppladdad: 2014-10-03 19:14:26, av: Richard Nyström.



Frånsida

Uppladdad: 2017-07-08 21:09:41, av: Richard Nyström.



Åtsida

Uppladdad: 2017-07-08 21:09:58, av: Richard Nyström.



Frånsida

Kommentarer:
2015-09-15 14:31:27Jonas Arnell
Braunstein listar denna under egen rubrik och enligt UniR FM Utmärkelser är den en egen grupp, närmast L3 om minnesmedaljerna är L2