I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HälsregSM(2): Hälsinge Regementes (I 14) förtjänstmedalj i silver (2)   Sverige

Instiftad år: 1959 Valör: Silver
Ytterligare information:
1959/1985/1992

Jmf: HälsregSM(1): Hälsinge Regementes (I 14) förtjänstmedalj i silver (1).

Ej att förväxla med regementets idrottsmedalj i silver.

Band: kluvet i vitt och svart
Medaljen är av 8:e storleken (-1992 12:e storleken).


 

Uppladdad: 2017-01-28 14:50:16, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-08 23:28:39, av: Richard Nyström.Grupp

Kommentarer:
2017-05-11 09:52:59Mikael Sundbom
Förtydligande: Hälsinge regemente gav aldrig ut en minnesmedalj. Regementet gav de anställda denna förtjänstmedalj istället.
2017-05-10 20:18:56Richard Nyström
Minnesmedalj? Jag har inte heller sett någon minnesmedalj. Denna medalj är listad som förtjänstmedalj i bärandekategori L.
Källa: Braunstein 2007 sid 86:
"Hälsinge regementes (I14) förtjänstmedalj i guld (a) och silver, HälsregGM/SM. GM i 12:e storleken. SM i 8:e storleken. 1959/1985/1992-1997. Band: kluvet i svart och vitt".

Jag har plåtat 12:e storleken som är en jetong jmf HälsregGM(2): Hälsinge regementes (I 14) förtjänstmedalj i guld (2), den verkar dock bäras som miniatyr eller som ribba.
2017-05-09 14:20:19Mikael Sundbom
Denna medalj tilldelades alla anställda på regementet när regementet lades ned enligt beslutet i FB92.
Detta var innan de instiftades en minnesmedalj för de nedlagda regementet/förbandet. Så Hälsinge regemente I14 har ingen minnesmedalj.