I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SmålregbrigMSM: Smålands regementes (I12) och Smålandsbrigadens (IB12) minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 2000 Valör: Silver
Ytterligare information:
Smålands regemente, I 12/Fo 17, Smålandsbrigaden, IB 12

Medaljen är rund. Vapenskölden lagd över två korslagda musköter samt krönt med en kunglig krona. I skölden ett armborst åtföljt av två rosor. På frånsidan en vapensköld lagd över två korslagda svärd samt krönt med en kunglig krona. Skölden fyrdelad med ett lejon i 2:a och 3:e fältet och med ett torn i 1:a och 4:e fältet. Inskription: Smålands söner till rikets värn. 1994-2000. IB 12. Smålandsbrigaden. Inskription på frånsidan: Smålands söner till rikets värn. 1623-2000. I 12/Fo 17. Smålands regemente.
Inskrift - Smålands söner till rikets värn. 1994-2000. IB 12. Smålandsbrigaden, Inskrift - Smålands söner till rikets värn. 1623-2000. I 12/Fo 17. Smålands regemente


 

Uppladdad: 2012-12-03 09:04:19, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-01-04 22:07:03, av: Richard Nyström.Åtsida - Smålands regemente (I12)

Uppladdad: 2015-01-04 22:07:45, av: Richard Nyström.Åtsida - Smålandsbrigaden (IB12)

Uppladdad: 2015-01-04 22:08:03, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-10-20 22:28:00, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-10-20 22:28:18, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-23 18:38:03, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Kommentarer: