I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBMmsp(DRKongo): BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - D R Kongo   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Koppar
Ytterligare information:
BANDSPÄNNE = DR KONGO - Demokratiska Republiken Kongo.

Mellan 1991 och 1994 kunde ett specialtecken med symbol monterat på bandet. Vid denna tid hade NATO:s medalj ännu inte instiftats.

Från och med 2012-06-01 ersattes gravyren på medaljens frånsida med ett så kallat bandspänne med namnet på det land där insatsen genomförts.

Bandspänne fick genom beslut användas retroaktivt (från 2011) för den som erhållit medaljen sedan instiftandet 1991, däribland de medaljer där det suttit specialtecken med symbol.

Försvarsmakten anskaffade i efterhand bandspännen för samtliga insatser från 1994-01-24 och framåt.

HKV 2012-03-16 16 991.55015 Bilaga 1 FMintBM:

"Till varje medalj åtföljer ett löstagbart bandspänne i oxiderad brons med in-skription av insatsområdets namn/land. Exempel: ”KOSOVO”. Bandspännet fästs i nedre delen av medaljbandet."

Foto: Medaljmontering.


 

Uppladdad: 2018-08-24 12:18:07, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer:
2018-08-23 20:53:45Richard Nyström
Tack Medaljmontering för bilden Mvh RN