I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBM(KFOR 7): Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - KFOR 2007 (7)   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Brons
Ytterligare information:
Diamantgravyr på frånsidan = KFOR 2007

Mellan 1991 och 1994 kunde ett specialtecken med symbol monterat på bandet. Vid denna tid hade NATO:s medalj ännu inte instiftats.

Från och med 2012-06-01 ersattes gravyren på medaljens frånsida med ett så kallat bandspänne med namnet på det land där insatsen genomförts.

Bandspänne fick genom beslut användas retroaktivt (från 2011) för den som erhållit medaljen sedan instiftandet 1991, däribland de medaljer där det suttit specialtecken med symbol.

Försvarsmakten anskaffade i efterhand bandspännen för samtliga insatser från 1994-01-24 och framåt.


 

Uppladdad: 2017-02-28 15:22:08, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-02-28 15:22:22, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: