I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FRAGM: Försvarets radioanstalts (FRA) förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 2010 Valör: Guld
Ytterligare information:
Åtsida:

FRA:s vapen med omskrift "FÖR FÖRTJÄNSTFULLA INSATSER".

Frånsida:

Slät med tunn stiliserad krans i omkretsen.

Krans i guld på släpspännet.

Tillverkare: Sporrong.

---

FRA (Försvarets radioanstalt) är en civil myndighet med huvudkontor på Lovön, strax utanför Stockholm.
FRA:s verksamhet bidrar till att skydda Sverige och svenska intressen.
Det sker dels genom att vi ger våra uppdragsgivare unik information om viktiga utländska förhållanden av betydelse för svensk utrikes- säkerhets- och försvarspolitik, dels genom vårt arbete med att stärka informationssäkerheten hos samhällsviktig verksamhet.


 

Uppladdad: 2014-01-30 03:40:49, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-01-30 03:41:11, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-01-30 03:42:00, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2014-01-30 03:42:27, av: Richard Nyström.Medaljset

Uppladdad: 2014-01-30 06:58:24, av: Richard Nyström.Släpspänne med krans

Uppladdad: 2014-01-30 04:10:15, av: Richard Nyström.FRA - vapen

Kommentarer: