I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMGMmsv: Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld belagt med svärd   Sverige

Instiftad år: 2008 Valör: Guld
Ytterligare information:
Bestämmelser för Försvarsmaktens förtjänstmedalj (HKV 2008-02-08 16 991:61624)

1. Medaljen utförs av förgyllt kontrollerat silver och av kontrollerat silver med 31 mm diameter. Åtsidan visar Försvarsmaktens heraldiska vapen samt runt ytterkanten texten ”FÖR FÖRTJÄNSTFULLA INSATSER”. Frånsidan visar runt ytterkanten en lagerkrans och är i övrigt blank och kan förses med innehavarens namn, år för tilldelning samt vid behov land. Medaljen utförs även i miniatyr. Till medaljen hör också ett diplom.

2. Medaljen indelas i två klasser, medalj i guld och medalj i silver.

3. I varje klass kan medaljen tilldelas antingen för insatser i strid eller under krigsliknande situationer eller för personliga insatser under andra förhållanden.

4. Medaljen kan tilldelas svenska och utländska medborgare för förtjänstfulla insatser som gagnat Försvarsmakten och dess verksamhet.

5. Medaljen bärs i blått band med en bred gul rand på mitten och en smal på vardera sidan. På medaljbandet anläggs ett rättuppstående svärd i guld eller silver om medaljen tilldelats för insatser i strid eller under krigsliknande situationer.

6. I stället för medalj får medaljband (släpspänne) bäras. Detta förses med ett liggande svärd av guld eller silver om medaljen tilldelats för insatser i strid eller under krigsliknande situationer.

7. Förslag att tilldela någon Försvarsmaktens förtjänstmedalj insänds skriftligt till Försvarsmakten, Högkvarteret, 107 85 STOCKHOLM.

8. Beslut att tilldela medaljen fattas av Överbefälhavaren, vanligtvis efter förslag av Överbefälhavarens medaljberedning. Medaljen kan tilldelas postumt och medaljen överlämnas i sådant fall till närmast anhörig.

9. Medaljen skall normalt utdelas av Överbefälhavaren under högtidliga former, t.ex. på Sveriges nationaldag eller på annan lämplig högtidsdag.

10. Beslut om tilldelning av medalj till Försvarsmaktens personal skall genom Högkvarterets försorg införas i Försvarsmaktens personalregister. Högkvarteret för också ett register över samtliga medaljer som tilldelats någon samt motiven för detta.

11. Medaljen med diplom tilldelas enskild enligt följande riktlinjer:

Medalj med svärd
Kan tilldelas för insatser i strid eller under krigsliknande situationer

Guldmedalj
- Stort personligt mod med fara för eget liv
- Mycket förtjänstfull ledning av förband under svåra förhållanden
- Mycket förtjänstfull insats under svåra förhållanden
- Vid dödsfall i tjänsten

Silvermedalj
- Stort personligt mod
- Förtjänstfull insats under svåra förhållanden

Medalj utan svärd
Kan tilldelas för övriga situationer

Guldmedalj
- Stort personligt mod med fara för eget liv
- Mycket förtjänstfull insats som gagnat Försvarsmakten
- Förtjänstfulla insatser som gagnat Försvarsmakten
- Vid dödsfall i tjänsten

Silvermedalj
- Stort personligt mod
- Förtjänstfull insats som gagnat Försvarsmakten. 

Uppladdad: 2010-02-11 07:51:59, av: Peder Peterson.De i Afghanistan stupade officerarna kapten Johan Palmlöv och löjtnant Gunnar Andersson tilldelades 20100210 medaljen postumt.

Uppladdad: 2012-05-31 21:45:43, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-01-29 23:25:05, av: Richard Nyström.Nedtill i guld. Upptill i silver

Uppladdad: 2013-03-24 23:30:24, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-03-24 23:30:54, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-03-24 23:31:41, av: Richard Nyström.Släpspänne belagt med svärd i guld

Uppladdad: 2015-12-23 21:48:35, av: Richard Nyström.Etui

Uppladdad: 2016-06-03 23:40:30, av: Richard Nyström.Grupp

Uppladdad: 2016-08-02 18:59:36, av: Adam Palm.Grupp

Kommentarer: