I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KSO1kl: Kungl. Svärdsorden - Kommendör av första klassen   Sverige

Instiftad år: 1748 Valör: Guld
Ytterligare information:
Klassen fanns från 1772. 1873 delades kommendörsgraden i en I:a och II:a klass. Den senare var då avsedd endast för utländska medborgare, men från 1889 delades den även ut till svenska medborgare.
______

Stort emaljerat ordenstecken i guld i halsband samt liten kraschan på bröstet.


 

Uppladdad: 2007-10-17 17:59:31, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2011-06-08 00:52:44, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-08 00:53:09, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-06-17 02:29:28, av: Richard Nyström.Kommendörskors

Uppladdad: 2011-06-17 02:28:48, av: Richard Nyström.Kommendörskors

Uppladdad: 2014-03-14 01:25:22, av: Richard Nyström.Åtsida halskors

Uppladdad: 2014-03-23 18:09:51, av: Richard Nyström.Halskors

Uppladdad: 2012-02-22 21:10:49, av: Richard Nyström.Kommendörskors

Uppladdad: 2012-02-23 22:15:22, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2012-02-24 00:58:08, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2012-03-01 14:48:57, av: Richard Nyström.Kommendörstecken före 1856

Uppladdad: 2014-09-21 18:02:29, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-09-21 18:02:41, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-10-15 13:25:52, av: Mikael Sundbom.
Uppladdad: 2018-10-15 13:26:11, av: Mikael Sundbom.
Uppladdad: 2018-10-15 13:26:20, av: Mikael Sundbom.
Uppladdad: 2018-10-15 13:26:27, av: Mikael Sundbom.
Uppladdad: 2018-10-15 13:26:34, av: Mikael Sundbom.
Uppladdad: 2013-06-29 21:35:42, av: Richard Nyström.
Kommentarer:
2008-09-13 07:19:54Daniel N
Vasaorden var avsedd som belöning för förtjänster inom en rad områden, där de s.k. tjänsteordnarna Svärds- och Nordstjärneordnarna inte kunde komma i fråga.
Främst skulle orden tilldelas personer som gjort goda insatser för jord- och bergsbruk, konst, hantverk, teknisk utveckling, handel, undervisning och de fria konsterna.

Vasaorden är en fri orden, det vill säga obunden av regler om exempelvis börd och samhällsställning. Orden instiftades år 1772 av Gustav III.

Till orden hör Vasatecknet samt Vasamedaljen, den första för utlänningar i silver, den senare för allmänt medborgerliga förtjänster. Medaljen utdelades i 8. och 5. storleken i guld eller silver.

Orden är vilande sedan år 1975.