I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMresoffSM: Försvarsmaktens reservofficersmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 2002 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medaljen i silver tilldelas reservofficer som avlagt yrkesofficers- eller reservofficersexa-men och som ingått och fullgjort, med godkända vitsord, anställnings-avtal med Försvarsmakten som reservofficer. Medaljen i guld får tilldelas efter minst 20 års anställning som reservofficer. I denna tidsrymd inräknas också eventuell tidigare anställning som yrkesofficer.


 

Uppladdad: 2007-10-08 03:00:52, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2009-02-21 16:47:51, av: Johan Boo.
Uppladdad: 2015-01-15 01:25:56, av: Jonas Arnell.Beslut del 1

Uppladdad: 2015-01-15 01:26:16, av: Jonas Arnell.Beslut del 2

Kommentarer:
2012-12-17 14:43:51Micke S
Om man läser den nya UniBest kap9 så kommer denna efter Vpl medaljen.

4 Försvarsmaktens värnpliktsmedalj, 2002 (vilande från 2010‐06‐30)
a FMvplSM

5 Försvarsmaktens reservofficersmedalj, 2003/2008
a FMresoffGM
b FMresoffSM

kanske bra att ändra detta??