I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GbgBlsfbGM(2): Göteborgs och Bohus läns Skytteförbunds medalj i guld (2)   Sverige

Instiftad år: 1907 Valör: Guld
Ytterligare information:
Diameter 33 mm. Otydlig signatur åtsida.

Detta är den senare av två kända skytteförbundsmedaljer för länet.

Anm. olika bandfärger förekommer i samband med skytteförbundens medaljer pga att de har varierat över tiden.

Frånsidestext: "FÖR FOSTERLANDET".

Anm. olika bandfärger förekommer i samband med skytteförbundens medaljer då de har varierat över tiden.


 

Uppladdad: 2016-04-28 16:15:58, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-04-28 16:17:13, av: Richard Nyström.Flera exemplar

Kommentarer: