I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Bärandeordning: NY BÄRANDEORDNING 2012 - se PDF-bilagor   Sverige

Instiftad år: ? Valör: Järn

PDF
unibest-fm-2015.pdf
unibest_2009_9_utmarkelser.pdf

Ytterligare information:
Försvarsmakten har just fastställt ny bärandeordning enligt UniBest 2009 ver. 1.5 i samråd med KMO.
Detta kommer under en kort period att påverka sorteringsordningen på www.medalj.nu. Vi ber er ha överenseende med detta.


 

Kommentarer:
2018-11-29 13:31:01Mikael Sundbom
Jag kunde inte lägga in den nya uppdaterade Unibest 2015 ä2.
2017-02-27 23:06:54Richard Nyström
Följande två PDF-bilagor uppladdade:

- unibest-fm-2015
- unibest_2009_9_utmarkelser.pdf
2016-03-18 15:13:45Peter Öberg
Försvarsmakten har nu ett nyligen fastställt nytt Uniformsreglemente (2015). Ni hittar det på FM hemsida under Information och fakta etc.

http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/medaljer-och-utmarkelser/forsvarsmaktens-medaljer/
2013-04-16 22:52:05Sara Backlund
FM senaste uniformsbestämmelser (Unibest 2009 v.1.5 kap 9) för utmärkelser och dess bärande började gälla 2012-12-01. Detta innebär att en sammanhållande praxis nu är fastställd om vilka utmärkelser som får bäras på militär uniform. T ex så är det endast de svenska officiella utmärkelserna som med automatik är godkända att bäras. Övriga utmärkelser som numera har generellt bärandetillstånd framgår av ovanstående bestämmelser. Det är inte så att FM lista inte är komplett eller att det finns en generalklausul att alla halvofficiella medaljer är godkända med automatik. Om medaljen inte finns med i listan så måste ansökan om bärandetillstånd göras. Normalt får en förening som inte är en frivillig försvarsorganisation eller del av FM numera endast bärandetillstånd för halvofficiell utmärkelse. För varje utmärkelse ansöker respektive förening/förbund om generellt bärandetillstånd, vilka prövas i varje särskilt fall gentemot de principer som finns beskrivna i uniformsbestämmelserna samt vid behov även i samverkan med Kungl. Maj:ts Orden. Jag vill därför påstå att det finns en skillnad i civil och militär bärandeordning samt att de medaljer som finns på denna hemsida under kategori K och därefter behöver ses över. Mina kommentarer är inget som jag själv har kommit fram till, utan grundar sig på FM förklaringar som jag fått i samband med brevväxling med FM HKV.
2013-02-02 06:24:03robert lindqvist
tack för svaren. 3 släpspännen i rad och inte fler än 5 rader. då förstår jag =)
2013-02-01 23:55:55Micke S
Angående antal släpspännen är det så att i sverige bär vi 3st släpspännen på en rad. Dock så är det så att man kan bära 4Standarden.
Sedan står det att man inte bör bära fler än 5st rader med släpspännen. T.ex 3st per rad i 5 rader blir 15 släpspännen.
Standardern för sverige anser jag är 3st band per rad..
2013-02-01 20:47:46Webmaster
Absolut vanligast i Försvarsmakten är att bära 3st i rad. Om man nu inte har extremt många släpspännen.
2013-02-01 17:54:18Richard Nyström
PS: Distinktionstecknet 1a och 2a klass var (är?) en utmärkelse för flera saker - a) ära b) dygd c) tapperhet, och existerade parallellt med "För tapperhet till sjöss". DT utdelades första gången som belöning efter slaget vid Hogland.
2013-02-01 17:47:42Richard Nyström
Hej! Det skulle kunna handla om:

Flottans Distinktionstecken för tapperhet till sjöss av första klassen
Flottans Distinktionstecken för tapperhet till sjöss av andra klassen

Bägge är från 1789 och skulle kunna var det som du nämner som "Örlogsflottans hederstecken, 1789/1974". Dessa är listade som "historiska medaljer" på sajten. V g se dessa. Om de står med på HKV bärandeordningen 2009 el fortfarande, kanske de ska vara listade som aktuella? Mvh RN
2013-02-01 17:28:50robert lindqvist
Hej Jag är ny på denna förträffliga sida. två allmäna fråga bara.
1)Jag ser i Försvarsmaktens Uniforms-bestämmelser 2009 version 1.5 att det bland svenska krigsdekorationer upptas något som heter "Örlogsflottans hederstecken, 1789/1974". Observera att det INTE är för tapperhet till sjöss. Den finns listad omedelbart ovan denna för mig okända utmärkelse. Frågan är alltså vilken den är. Varför finns den inte upptagna bland det aktiva krigsdekorationerna här på medalj.nu?

2) En fråga om antal släpspännen. Jag har trott att tre ( 3 ) släpspännen i rad är det som gäller här i verige. Men Försvarsmaktens Uniforms-bestämmelser 2009 v 1.5 talar om fyra spännen i rad, och att i vart fall inte bära fler än fem då detta skulle vara olämpligt. Frågan är alltså hur många spännen på rad är "Svensk standard" ?
2012-12-22 12:13:25Claus K Berntsen
Finns uppe sedan ett par veckor: http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/uniformer/9_Utmarkelser.pdf
2012-12-06 11:29:50Peder Peterson
Försvarsmaktejns hemsida vilken dag som helst.
2012-12-05 18:14:06Elias Sonnek
Är det möjligt att läsa bärandeordningen någonstans?
2012-12-05 15:56:50Peder Peterson
Militär och civil bärandeordning är numera densamma.
2012-06-24 16:42:44Webmaster
Vi arbetar för närvarande på en sådan möjlighet! Kommer förhoppningsvis att vara klart under sommaren.
2012-06-23 12:36:31Claus K Berntsen
Vore det möjligt att göra det möjligt att välja vilken bärandeordning man vill ha - Försvarsmakten eller den civila?
2012-06-14 13:49:48Peder Peterson
Nu visar ordningen dessutom samtliga historiska utmärkelser, men det kommer snart en funktion att filtrera bort dessa för att enbart visa utmärkelser utdelade i modern tid.
2012-06-04 14:43:57Micke S
Anders komihåg att denna sida visar Försvarsmaktens bärandeordning. Den är inte samma som de civilabärandeordningen.
2012-06-04 10:23:06Anders Johansson
Det här verkar ju helt knasigt att medaljer med kungligt nådigt gillande och bild hamnar efter FM medaljer.
Vem gav FM rätten att ändra spelreglerna?
Än värre är att om denna sorteringsfunktion nu funkar rätt är att förtjänsttecken från frivilligförbund kommer före förtjänstmedaljer från andra förbund bara för att denna förening startade senare.