I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBMmsp: BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - CYPERN   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Koppar
Ytterligare information:
Cypern - bandspänne.

Mellan 1991 och 1994 kunde ett specialtecken med symbol monterat på bandet.

Från och med 2012-06-01 ersattes gravyren på medaljens frånsida med ett så kallat bandspänne med namnet på det land där insatsen genomförts.

Bandspänne fick genom beslut användas retroaktivt (från 2011) för den som erhållit medaljen sedan instiftandet 1991, däribland de medaljer där det suttit specialtecken med symbol och får därmed tillläggsbenämningen ʺmed spänneʺ.

Försvarsmakten anskaffade i efterhand bandspännen för samtliga insatser från 1994-01-24 och framåt.

"FM anskaffar retroaktivt bandspännen för insatserna i CYPERN, Libanon, Bosnien, Kosovo och Makedonien för perioden 1991–1994 och för samtliga insatser från och med 1994."

Ref: Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5, kap 9., sid. 21-22.


 

Uppladdad: 2018-08-23 20:57:29, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer:
2018-08-23 20:58:17Richard Nyström
Tack Medaljmontering för bilden Mvh RN
2016-10-11 19:41:03Richard Nyström
"FM anskaffar retroaktivt bandspännen för insatserna i Cypern, LIBANON, Bosnien, Kosovo och Makedonien för perioden 1991–1994 och för samtliga insatser från och med 1994."

Dessa bandspännen har (2016) ännu inte påträffats eller synts till (RN).