I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

M.f.u.L.: Medaljen for udmerket lufttjeneste   Danmark

Instiftad år: 1962 Valör: Silver
Ytterligare information:
Indstiftet: 30. maj 1962
Tildeles: Ganske særligt fortjente piloter eller andre besæt-ningsmedlemmer, som har ydet særlig fortjenst-fuld og udmærket tjeneste i luften ved enten at have forrettet en sådan lang og særlig udmærket lufttjeneste, som har kunnet tjene som inspire-rende eksempel for andre, eller ved en enkelt lejlighed under overordentlig kritiske forhold at have vist fremragende tjeneste i luften - særligt hvor menneskeliv eller materiel er reddet ved koldblodigt og udmærket luftmandskab - for så vidt der ikke herved er taget utilbørlig risiko, idet efter alm. luftmandskab en anden udvej var nær-mest foreliggende.

Spænde/vedhæng mm.
Ved gentagen tildeling af medaljen forsynes den tidligere tildelte medaljes bånd med et spænde med det pågældende værns mærke i sølv

Beskrivelse: Rund 30 mm sølvmedalje til at bære i et diagonal-stribet bånd med 3 mm skiftevis røde og hvide striber

Udført af: Medaljør Harold Simonsen, præget af Den kgl. Mønt

Administration: Medaljen administreres af Forsvarsministeriet og tildeles ved kgl. resolution efter forsvarsministe-rens indstilling


 

Uppladdad: 2007-09-07 14:41:01, av: Peder Peterson.
Kommentarer: