I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Hjv.Ft.: Hjemmevaernets fortjensttegn   Danmark

Instiftad år: 1959 Valör: Silver
Ytterligare information:
Indstiftet: 11. februar 1958
Tildeles: Personer, som har ydet en særlig fortjenstfuld og uselvisk indsats til gavn for det frivillige hjemme-værnsarbejde samt ved ulastelig vandel i sit priva-te liv har gjort sig værdig til at bære et offentligt vidnesbyrd om denne indsats.
Beskrivelse: Rund 30 mm sølvmedalje til at bære i et rødt bånd med otte hvide striber

Udført af: Medaljør Harald Simonsen, præget på Den kgl. Mønt

Administration: Fortjensttegnet administreres af Forsvarsministe-riet og tildeles ved kgl. resolution


 

Uppladdad: 2007-09-21 13:28:27, av: PeO Sandberg.
Kommentarer: