Fritextsök medalj:

 

Politiets hederskors   Norge

Instiftad år: 2001 Valör: Guld
Information saknas. Har du information, lämna gärna en kommentar!


 

Uppladdad: 2007-09-21 15:46:03, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2010-02-14 18:29:07, av: PeO Sandberg.reverse

Kommentarer:
2011-07-18 01:13:02per-jacob solhaug
Den andre emedaljen for norsk politi, etter medaljen for Internasjonal tjeneste, som jeg medvirket til.
2011-07-18 01:11:40per-jacob solhaug
POLITIETS HEDERSKORS
Innstiftet 14. september 2001


Statutter

§ 1
Politiets hederskors tildeles av Politidirektøren etter innstilling av politimesteren eller sjefen for særorganet. Hederskorset måler 45 x 45 mm og er utført i emaljert og forgylt metall.

Forside: Korsarmene i hvit emalje. I korsets sentrum politiets etatsemblem i gull
og rød emalje. Bak korsvingene preget, forgylt eikeløv.
Bakside: Påskrift: HONOR ET MERITUM (Ære og innsats).
Oppheng: Oppheng/feste for bånd er utformet som eikeløv med eikenøtt og en
gjennomgående ring for feste av medaljebånd

§ 2
Medaljen bæres i et 35 mm bredt bånd i sort farge. På båndet to 2 mm brede gule striper, vertikalt og ytterst på hver side av båndet. Avstand mellom stripene er 1 mm.

§ 3
Politiets hederskors kan tildeles norsk politipersonell, uniformert og sivilt som i politimessig sammenheng ved utvist personlig rådsnarhet under farefulle forhold har bidratt til å forhindre tap av menneskeliv eller avverge skader på materiell og eiendom, eller som under farefulle forhold har vist personlig dyktighet og mot ut over det som kan kreves. Medaljen tildeles post mortem til alle som har mistet livet under utførelse av farefullt politimessig tjenesteoppdrag.

Hederskorset kan også tildeles for særdeles fortjenstfull innsats i de tilfelle hvor ikke annen høyere rangert norsk dekorasjon er aktuell.

§ 4
Politiets hederskors tildeles bare en gang til samme person. Hederskorset kan ikke tildeles samtidig med annen norsk dekorasjon for samme handling.

§ 5
Med hederskorset skal det følge diplom og båndstripe samt hederskors i miniatyr. Diplomet skal øverst ha bilde av hederskorsets forside og en tekst som beskriver hederskorset navn.

Videre skal diplomet fylles ut med mottakerens navn og i hvilken forbindelse medaljen er tildelt. Diplomet undertegnes av Politidirektøren.

§ 6
Medaljen er personlig eiendom og skal ikke inndras ved innehaverens død.

§ 7
Medaljen er tillatt båret til uniform etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

§ 8
Hederskorset kan tildeles personer utenfor politi- og lensmannsetaten samt utenlandske statsborgere, som på en særdeles fortjenstfull måte har bistått norsk politi.


Utfyllende bestemmelser

Medaljen administreres av Politidirektoratet.

Politidirektøren oppebærer ved tiltredelse rett til å bære medaljen.