I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SCSM: The Swedish Colonial Society Medal / Svenska Kolonialsällskapets medalj   Förenta staterna (USA)

Instiftad år: 1909 Valör: Guld
Ytterligare information:
1) bröstkraschan
2) medaljen bäres om halsen.
3) pin i miniatyrband bäres till aftondräkt/högtidsdräkt/black tie.
4) medlemmarna kan även bära bouton.

Swedish Colonial Society

År 1909 i Philadelphia bildade tjugofyra akademiker och kultuhistoriker
Svenska Kolonialsällskapet. Sällskapet är den äldsta svenska historiska föreningen i USA och har sedan Gustav Vs tid alltid haft den regerande svenska monarken som högsta beskyddare.

Swedish Colonial Society är ett amerikanskt sällskap vars syfte är att verka för forskning och spridande av kunskap om den svenska kolonin i nordamerika under 1600-talet, Nya Sverige. Utöver att stötta forskning och publicera forskningsresultat kopplade till svenskar och finländare i amerika verkar sällskapet för att skapa och underhålla parker, monument och minnesplatser kopplad till svensk historia på amerikansk mark.

Flera av medlemmarna är i rakt nedstigande led ättlingar till de första svenska kolonisatörerna. Sällskapet innefattar även Finland som historisk avnämare.

Fem medlemmar i den nuvarande styrelsen har under de senaste sju åren förärats Nordstjerneorden.


 

Uppladdad: 2014-10-09 21:38:53, av: Richard Nyström.Sällskapets stora kraschan

Uppladdad: 2014-10-09 21:21:55, av: Richard Nyström.Herbert Rambo, RNO HONORARY GOVERNOR 2009-2010 & 2000-2003

Uppladdad: 2014-10-09 21:22:45, av: Richard Nyström.Förstoring av halsmedalj. Nedan till vänster riddartecknet av Nordstjärneorden.

Uppladdad: 2014-10-09 21:23:45, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyrmedalj till kostym och aftondräkt

Uppladdad: 2014-10-09 21:24:11, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyrmedalj till kostym och aftondräkt

Uppladdad: 2014-10-09 21:24:50, av: Richard Nyström.Medlemsbouton tillverkad i Frankrike

Uppladdad: 2014-10-09 21:25:19, av: Richard Nyström.Emblem

Uppladdad: 2014-10-09 21:25:36, av: Richard Nyström.Emblem

Uppladdad: 2014-10-09 21:26:08, av: Richard Nyström.Jubileumsemblem

Kommentarer: