I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Brandskyddsföreningens förtjänstmedalj   Finland

Instiftad år: ? Valör: Guld
Ytterligare information:
Palontorjuntaliiton ansiomitali
Valör?
År?


 

Kommentarer: