I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Forsvarets operasjonsmedalje (AFGHANISTAN)   Norge

Instiftad år: 2005 Valör: Brons
Ytterligare information:
Forsvarets operasjonsmedalje tildeles militært personell som er ute i mer enn 90 dager i internasjonale operasjoner og har tilhørighet i en kontingent. Fargene i båndet settes sammen av fargene i Norges flagg og i flagget til landet operasjonen foregår i.
Medaljen ble innstiftet april 2005. Den rangerer som nummer 46 i rekken av norske utmerkelser. Forsvarets operasjonsmedalje tildeles av Forsvarssjefen, som i saker om tildeling får råd av Forsvarssjefens medaljeråd.Forsvarets operasjonsmedalje, utdrag av statuttene;
Para 1
Forsvarets operasjonsmedalje tildeles personell som har tjenestegjort sammenhengende i minimum 90 dager i en norsk enhet, eller multinasjonalt stabsledd i forbindelse med den internasjonale operasjonen. Innsatsen skal skje utenriks i et krigsteater, et operasjonsområde eller i en bestemt navngitt operasjon
Para 2
En mottaker kan kun tildeles medaljen én gang med samme medaljebånd. Påfølgende og eventuell tidligere tjenesteperioder i samme land markeres vet et romertall av metall festet på medaljebåndet og medaljens båndstripe. Tallet angir antall tjenesteperioder.
Para 3
Medaljen preges i matt, bronse farget metall. På aversen fremkommer Riksvåpenet foran en oppreist verge (sverd) og mottoet: SEMPER PARATUS (Alltid forberedt). På reversen er det en åttetakket stjerne (kompassrosen).
Selve medaljen er ens for alle misjonsspesifikke militære internasjonale operasjoner, men utstyres med forskjellige medaljebånd for de ulike land/områder innsatsen gjennomføres i, komponert ut fra Norges og vedkommende lands/områdes farger.


 

Uppladdad: 2010-12-26 21:09:39, av: Åge Ånensen.
Uppladdad: 2010-12-26 21:10:08, av: Åge Ånensen.
Kommentarer:
2010-12-26 21:09:04Åge Ånensen
Forsvarets operasjonsmedalje tildeles militært personell som er ute i mer enn 90 dager i internasjonale operasjoner og har tilhørighet i en kontingent. Fargene i båndet settes sammen av fargene i Norges flagg og i flagget til landet operasjonen foregår i.
Medaljen ble innstiftet april 2005. Den rangerer som nummer 46 i rekken av norske utmerkelser. Forsvarets operasjonsmedalje tildeles av Forsvarssjefen, som i saker om tildeling får råd av Forsvarssjefens medaljeråd.Forsvarets operasjonsmedalje, utdrag av statuttene;
Para 1
Forsvarets operasjonsmedalje tildeles personell som har tjenestegjort sammenhengende i minimum 90 dager i en norsk enhet, eller multinasjonalt stabsledd i forbindelse med den internasjonale operasjonen. Innsatsen skal skje utenriks i et krigsteater, et operasjonsområde eller i en bestemt navngitt operasjon
Para 2
En mottaker kan kun tildeles medaljen én gang med samme medaljebånd. Påfølgende og eventuell tidligere tjenesteperioder i samme land markeres vet et romertall av metall festet på medaljebåndet og medaljens båndstripe. Tallet angir antall tjenesteperioder.
Para 3
Medaljen preges i matt, bronse farget metall. På aversen fremkommer Riksvåpenet foran en oppreist verge (sverd) og mottoet: SEMPER PARATUS (Alltid forberedt). På reversen er det en åttetakket stjerne (kompassrosen).
Selve medaljen er ens for alle misjonsspesifikke militære internasjonale operasjoner, men utstyres med forskjellige medaljebånd for de ulike land/områder innsatsen gjennomføres i, komponert ut fra Norges og vedkommende lands/områdes farger.