I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

BLFABSgm: Brand- och Livförsäkringsaktiebolaget Sveas förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1866 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medaljen tillverkades ursprungligen i Paris.

Denna medalj kunde utdelas fram till 1951.
Brand- och Lifförsäkringsbolaget Svea grundades i Göteborg år 1866.
Vid årsskiftet 1950/1951 uppgick Försäkrings AB Nornan i Svea varigenom Försäkringsbolaget Svea-Nornan bildades. År 1952 förvärvade Svea-Nornan aktiemajoritet i holdingbolaget Argo, och därigenom knöts Försäkringsbolaget Ocean, Sjöförsäkringsbolaget Gauthiod, Sveriges Allmänna Sjöförsäkrings AB, Försäkringsbolaget Sjöassurans Kompaniet, Försäkringsbolaget Amphion och Återförsäkringsbolaget Union till den s.k. Sveagruppen, vari även Liv-Svea ingick.

Se bild nedan: Maskinist L. J. Dahlström, Uddevalla.



 

Uppladdad: 2011-06-07 21:26:34, av: Richard Nyström.



Åtsida

Uppladdad: 2011-06-07 21:27:09, av: Richard Nyström.



Frånsida

Uppladdad: 2016-07-23 01:27:24, av: Richard Nyström.



Variant med hovmontage

Uppladdad: 2017-06-05 21:52:21, av: Richard Nyström.



Maskinist L. J. Dahlström, Uddevalla.

Kommentarer: