I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

-: Ordenssällskapet Augustibrödernas medalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1776 Valör: Silver
Ytterligare information:
Ordenssällskapet Augustibröderna var en sammanslutning av gustavianska kuppofficerare som deltog i Gustav III:s statsvälvning den 19 augusti 1772. De var starkt präglade av ett konungsligt och fosterländskt tankesätt. Varje år träffades gruppen tillsammans med prominenta kulturpersonligheter, däribland skalden Carl Michael Bellman, för att högtidlighålla kungens födelsedag den 24 januari samt revolutionsdagen den 19 augusti.
Bellman hade skrivit revolutionsvisan "Gustafs skål!" som blev en inofficiell nationalsång under den gustavianska epoken. Första strofen:

"Gustafs skål! Den bäste Kung, som Norden äger: Han ej tål, At vigtskåln ojämt väger. :║: God och glad, Han Ilskans röst föraktar Samt afvaktar Och betraktar Dårskap i sin grad. :║:"

Strax efter Gustav IV Adolfs avsättning 1809 upplöstes sammanslutningen. Sällskapet återupplivades år 1985 i en ny gestaltning.
Augustibröderna efterlämnar ett antal hällristningar i Stockholmsområdet på platser där sammankomsterna ägde rum.
Medaljen är av 10:e storleken och tilldelades medlemmar av 1:a graden att bäras i vitt band (kuppens bandfärg) i knapphålet.
Ordenssällskapet hade två medaljer:

1) Hildebrand II, s. 217 Nr 123
2) Hildebrand II, s. 218 Nr 124


 

Uppladdad: 2011-10-09 18:21:08, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-10-09 18:21:25, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-02-25 11:22:46, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-02-25 11:23:04, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-12-01 18:19:38, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-12-01 18:19:55, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: