Fritextsök medalj:

 

SAFRGHt: Svenska Arméns och Flygvapnets Reservofficersförbunds hederstecken i guld   Sverige

Instiftad år: 1934 Valör: Guld
Ytterligare information:
Band: blått med gula kanter och en bred gul rand på vardera sidan.

Svenska Arméns Reservofficersförbunds hederstecken (SARGHt) 1934-45.
Svenska Arméns och Flygvapnets Reservofficersförbunds hederstecken (SAFRGHt) 1945-2006.
I och med att Svenska Arméns och Flygvapnets Reservofficersförbund (SAFR) och Kustartilleriets Reservofficersförbund (KAROF) den 1 januari 2001 gick samman till SVEROF (Förbundet Sveriges Resevofficerare) antog SVEROF SAFR tidigare Hederstecken till sitt. Tecken och band är identiska.


 

Uppladdad: 2011-05-16 13:45:45, av: Peder Peterson.
Uppladdad: 2013-05-28 00:11:49, av: Jonas Arnell.
Uppladdad: 2013-05-28 00:06:43, av: Jonas Arnell.
Uppladdad: 2014-05-30 20:18:44, av: Richard Nyström.Åtsida - preussisk montering

Uppladdad: 2014-05-30 20:19:18, av: Richard Nyström.Frånsida - preussisk montering

Uppladdad: 2015-08-26 21:38:26, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Uppladdad: 2017-05-21 20:55:41, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-05-21 20:55:57, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-05-21 20:56:17, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-05-21 20:56:34, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2018-09-11 19:40:47, av: Richard Nyström.Åtsida - danskt bandvariant

Uppladdad: 2018-09-11 19:40:57, av: Richard Nyström.Åtsida - danskt bandvariant

Uppladdad: 2018-09-11 19:42:09, av: Richard Nyström.Frånsida - danskt bandvariant

Uppladdad: 2014-05-30 20:20:39, av: Richard Nyström.Datering 1958.

Uppladdad: 2015-01-16 23:11:51, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - åtsidor

Kommentarer:
2010-06-13 18:19:07Roger Johansson
Bandet i illustrationen stämmer inte. SAFR:s hedersteckens band överensstämmer däremot med illustrationen till medaljen ovanför, alltså värnplikstofficersförbundets.
2007-08-15 10:08:30Peder Peterson
Tack för info. Listningen är uppdaterad.
2007-08-13 20:08:43Magnus Ruding
Detta tecken utdelades tom 2000, och benämns "Svenska Arméns och Flygvapnets Reservofficersförbunds Hederstecken", inget "i guld", det finns bara ett Hederstecken. I och med att Svenska Arméns och Flygvapnets Reservofficersförbund (SAFR) och Kustartilleriets Reservofficersförbund (KAROF) den 1 januari 2001 gick samman till SVEROF (Förbundet Sveriges Resevofficerare) antog SVEROF SAFR tidigare Hederstecken till sitt. Tecken och band är identiska.