I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Forsvarets medalje for falne i strid   Norge

Instiftad år: 2005 Valör: Guld
Ytterligare information:
Instiftad 1 januari 2005
Medaljen hette urprungligen Forsvarets medalje for falne og sårede i strid. Den delades senare till Forsvarets medalje for sårede i strid och denna medalj.
Forsvarets medalje for falne i strid tildeles av Forsvarssjefen.
Den kan etter statuttene «tildeles norsk militært personell som har blitt drept i kamphandlinger eller situasjoner som kan oppfattes som kamphandlinger, og må være forårsaket av en av partene i en konflikt.» I utfyllende retningslinjer heter det at medaljen kan tildeles personell som er blitt såret i nærmere beskrevne situasjoner. Dette gjelder der en person er falt i strid som følge av angrep på Norge, i internasjonale operasjoner og engasjementer eller som følge av terrorangrep mot Norge eller land der norske styrker er engasjert. Medaljen kan også tildeles sivile som har falt, samt utenlandsk militært personell dersom disse er under norsk kommando.
--------------------------------------------------
Ur Kontaktblad Folk og Forsvar nr 1-2005
"Forsvarets medalje for falne
og sårede i strid er besluttet
innstiftet fra 1. januar i år.
- Medaljen er et synlig uttrykk for
vår respekt for de soldater
og befal som blir såret eller drept i strid, sier general Sigurd Frisvold. Det norske
forsvaret har ikke tidligere
hatt en medalje for personell
som har blitt såret eller falt i strid."


 

Uppladdad: 2010-02-14 18:16:42, av: PeO Sandberg.
Kommentarer: